Главная » Лабораторія хорошого зору » Загальна характеристика судінної патології очей

Загальна характеристика судінної патології очейЗагальна характеристика судінної патології очей

Дисертація

Автор: Яценко, Олег Юрійович

Назва: Застосування НМГ-фраксипарину в комплексному лікуванні гострої судінної патології ока

Довідка: Яценко, Олег Юрійович. Застосування НМГ-фраксипарину в комплексному лікуванні гострої судінної патології ока Москва, 2005 0 c. :

Об'єм: 0 стор

Інформація: Москва, 2005


Зміст:

Глава 1 Етіологія и патогенез гострої судінної патології ока
11 Етіологія и патогенез ГОСТР Порушення артеріального кровообігу в судинно сітківкі
12 Етіологія и патогенез ГОСТР Порушення венозного кровообігу в судинно сітківкі
13 Етіологія и патогенез ішемічної оптічної нейропатії
14 Згортання КРОВІ
15 Фізіологічні антикоагулянти
16 Фібрінолітічна система
17 антикоагулянти прямої Дії
Глава 2 Матеріали та методи Обстеження
Глава 3 Результати ВЛАСНА ДОСЛІДЖЕНЬ
31 Загальна характеристика Хворов
320строта и поле зору у хворого з ГОСТР порушеннях кровообігу в судинно сітківкі та Зоров нерва
33 Показники КЧСМ и електроретінограмі у Хворов з ГОСТР судинно патологією очі
331Показателі КЧСМ и електроретінограмі у Хворов з ГОСТР порушеннях кровообігу в ЦАС и ее гілках
332 Показники КЧСМ и електроретінограмі у Хворов з тромбозом центральної вени сітківкі та ее гілок
333 Показники КЧСМ и електроретінограмі у Хворов з ішемічною нейропатією
34 Коагулограма КРОВІ Хворов з ГОСТР судинно патологією очі
341 Коагулограма КРОВІ Хворов з тромбозом вен сітківкі
342Коагулограмма КРОВІ Хворов з ГОСТР порушеннях кровообращеніяв центральної артерії сітківкі
343 Коагулограма КРОВІ Хворов з ішемічною нейропатією
35Показателі індексу коагуляції, фібринолітичної актівності та актівності а2 макроглобуліну в слізної Рідини у Хворов з ГОСТР судинно патологією очі
351Показателі слізної Рідини у Хворов з тромбозом ЦВС та ее гілок
352 Показники слізної Рідини у Хворов з ГОСТР порушеннях кровообігу в ЦАС
353Показателі слізної Рідини у Хворов з ГОСТР порушеннях кровообігу в судинно живлять диск Зоров нерва ЗбФлюоресцентная ангіографія Хворов з ГОСТР порушеннях кровообігу в судинно сітківкі та Зоров нерва
361Флюоресцентная ангіографія Хворов з ГОСТР порушеннях кровообігу в ЦАС
362 флюоресцентних ангіографія Хворов з ГОСТР порушеннях кровообігу в судинно живлять диск Зоров нерва
363 флюоресцентних ангіографія Хворов з тромбозом ЦВС та ее гілок
37 Офтальмоскопіческая картина Хворов з ГОСТР судинно патологією очі
38 Клінічні Приклади
39 Схема Лікування
Глава 4 Висновок
Висновки

Вступ:

Актуальність проблеми. Незважаючі, на значні Досягнення сучасної офтальмології в діагностіці та лікуванні ГОСТР судинно захворювань сітківкі та Зоров нерва, в Останні два - три десятиліття НЕ зменшується число робіт присвячений даній проблемі [1,62,80,137,160,235,240,247,261]. Це пов'язано, з одного боку, Зі збільшенням пітомої ваги судінної патології органу зору в Загальній структурі захворювання ока [5,48,79,92,99,132,143,148]. За Даними Старкова Г. Л. частота судинно захворювань становіть 34,7% до Загальної кількості захворювань сітчастої Оболонки [146]. Головко О.І. вказує, что смороду складають 49,3 - 50,5% среди захворювань Зоров нерва [49]. Слід Зазначити, что зростанні число захворювань НЕ Тільки среди пацієнтів Похил, а й працездатности віку [2,6,132]. Це ЗРОСТАННЯ, безпосередно, пов'язаний з широким Розповсюдження в сучасности мире кількості серцево - судинна захворювань (гіпертонічної хвороби, атеросклерозу, цукрового діабету, скронево артеріїту, Ураження сонніх артерій та ін), Які є основними причинами розвітку ГОСТР судинно захворювань сітківкі та Зоров нерва [66,86,121,149,165]. З Іншого боку, судінні захворювання найчастіше супроводжуються погіршенням зорових функцій [198,273] и закінчуються тім або іншім ступенів атрофії Зоров нерва [30,163], а такоже у 40-64% віпадків протікають з Ураження іншого ока [8,10, 84]. Соціальна значущість проблеми Полягає в тому, что дана група захворювань, на мнение багатьох авторів, є провідною причиною сліпоті и слабовидения [81,85,119,129,141], особливо працездатности населення [2,9,12,46,101]. За Даними Антонової А.І., Питома вага Первін інвалідів через атрофії Зоров нерва после судінної катастрофи в ньом до загально числа атрофії Зоров нерва становіть 3035% [11]. У патогенезі ГОСТР розладу венозного й артеріального кровообігу в сітківці и Зоров нерві віділяють Такі основні стани: тромбоз, емболію, спазм и артеріїт [12,14,45,51,80,92,141]. Тромбоз є однією з основних причин, якому в одних випадка захи безпосередня роль у розвітку патологічного процесу, в других тромбоз, прієднуючісь раптом, может діяті в поєднанні з емболією, ангіїт, спазмом и посілюваті перебіг ішемічного процеса. Внутрішньосудинноготромбоутворення Складний процес у вінікненні Якого грают роль Такі моменти: 1 - Місцеві локальні Зміни судінної стінкі, что прізводять до Порушення тонких фізико-хімічних властівостей інтімі, змінюючі місцевий коагуляційній Потенціал.; 2-порушення Загальної гемодинаміки и тонусу судінної стінкі; 3-коагуляційні зрушення крові. Останнім годиною велика роль у патогенезі судінної патології відводиться формуваня хронічного ДВС-синдрому Судін [3,36,37,92,149,166]. ВРАХОВУЮЧИ, что тромбоз є однією з провідніх причин у патогенезі гострої судінної патології сітківкі та Зоров нерва, для лікування ціх станів в КОМПЛЕКСНОЇ терапії широко застосовують антикоагулянти [12,92,116,120,134,149,207]. Найбільш часто застосовується НФГ [181,235]. Однак гепарин як антикоагулянт володіє рядом небажаним властівостей и виробляти до розвітку побічніх Явища, таких як гепарин індукована тромбоцітопенія [18,22,34], остеопороз, свербіж, зміна метаболізму ліпідів, споживання АТ-Ш. ВІН такоже характерізується НИЗЬКИХ біодоступністю, низько ефектівністю в інгібуванні тромбіну, пов'язаного з фібріном, а отже и в обмеженні ЗРОСТАННЯ тромбу, труднощамі у підборі індівідуальної дозуюч, чутлівість Якої варіює в широких межах, особливо при вроджених и Набутів дефіціті АТ-Ш [122 ]. Гепарин інактівується фактором 4 тромбоцітов.Существенно ускладнюють Лікування нерідко вінікають геморагічні ускладнення. Застосування нефракціонованого гепарину вімагає регулярного лабораторного контролю, внаслідок нерівномірного антікоагулянтної ЕФЕКТ [130]. У зв'язку з ЦІМ останнім годиною велика увага пріділяється НМГ [75,97,115,126,159,233]. Однак нізькомолекулярні гепарини в офтальмології НЕ нашли поки широкого! Застосування. У літературі є позбав окремі ПОВІДОМЛЕННЯ про! Застосування нізькомолекулярніх гепарінів [79,205,247], чітко НЕ візначені дозуюч и шляху запровадження, не візначені показання та протипокази, що не відображені клінічні прояви та впліву на коагуляционную и фібрінолітічну актівність слізної жідкості.Необходімость детального Вивчення ціх вопросам послужило приводом для проведення даної работі.Цель роботи - вивчити клінічну Ефективність НМГ - фраксипарину в комплексному лікуванні гострої судінної патології сітківкі та Зоров нерва.Для Досягнення поставленої мети були візначені наступні Завдання: 1. Візначіті терапевтично Ефективність НМГ - фраксипарину у Хворов з ГОСТР порушеннях кровообігу сітківкі и Зоров нерва.2. Візначіті показання до! Застосування фраксипарину при даній патологіі.3. Розробити та апробуваті схему! Застосування фраксипарину у Хворов з ГОСТР артеріальною и венозної патологією сітківкі та Зоров нерва.4. Розробити комплекс лабораторних методів для визначення коагуляційно - фибринолитического балансу слізної Рідини и пронікності Судін очного яблука у Хворов з ГОСТР судинно патологією глаза.5. Візначіті індекс коагуляції и фібрінолітічну актівності в слізної Рідини в даній групі больніх.6. Дослідіті актівності а2 - макроглобуліну в слізної Рідини у Хворов з ГОСТР судинно патологією глаза.7. Дослідіті Вплив фраксипарину на коагуляционную и фібрінолітічну системи КРОВІ та слізної Рідини у Хворов з ГОСТР судинно патологією глаза.Научная новизна работі.На підставі ВЛАСНА ДОСЛІДЖЕНЬ Визначи показання до! Застосування фраксипарину, Вперше розроблено та апробовано схема! Застосування фраксипарину при гострої судінної патології глаза.Определена Клінічна Ефективність НМГ - фраксипарину при лікуванні Хворов з ГОСТР порушеннях, як венозного, так и артеріального кровообігу сітківкі, а такоже Хворов з ішемічною нейропатіей.Установлено, что при застосуванні антікоагулянтів у Хворов з ГОСТР судинно патологією сітківкі та Зоров нерва, фраксипарин більш Ефективний, порівняно з гепарином , а такоже володіє меншими побічнімі еффектамі.Впервіе вівчені індекс коагуляції и фібрінолітічна актівність в слізної Рідини у Хворов з ГОСТР судинно патологією сітківкі та Зоров нерва. Вівче актівність а2 - макроглобуліну в слізної Рідини у Хворов з ГОСТР судинно патологією глаза.Впервіе Вівче Вплив фраксипарину на коагуляційно фібрінолітічній баланс та актівності а2 - макроглобуліну слізної Рідини в даній групі больніх.Практіческая значімість работі.Разработанная схема Лікування Хворов з ГОСТР судинно патологією сітківкі та Зоров нерва, что Включає! застосування фраксипарину, дозволяє підвіщіті Ефективність Лікування Даних Хворов, Зменшити кількість ускладнень и скоротіті Терміни перебування Хворов у стаціонаре.Разработанній комплекс лабораторних методів для визначення коагуляційно - фибринолитического балансу и актівності а2 макроглобуліну в слізної Рідини у Хворов з ГОСТР судинно патологією сітківкі та Зоров нерва может буті використаних для постановки діагнозу, ОЦІНКИ пронікності Судін очного яблука, визначення ступенів тяжкості та контролю за леченіем.Основніе положення, что віносяться на защіту.Схема! застосування фраксипарину у пацієнтів, як з венозної, так и з артеріальною патологією Судін сітківкі, а такоже Хворов з ішемічною нейропатіей.Методі визначення актівності а2 - макроглобуліну и коагуляційно - фибринолитического балансу в слізної Рідини у Хворов з ГОСТР судинно патологією очі. redrat.my1.ru

Читати ще

Если Вам есть что сказать, оставьте комментарий!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтверждения


Внимание, комментарии чистятся от ссылок!


Copyright © 2011- 2019 vidnovlennya-zoru.com (0.1041 сек.)