Главная » Нове про Відновлення зору » Пошіреність и структура дитячої інвалідності в мире и в Російській Федерации

Пошіреність и структура дитячої інвалідності в мире и в Російській ФедерацииПошіреність и структура дитячої інвалідності в мире и в Російській Федерации

Завтра, як и сьогодні, людина в медичному халаті допомагатіме рятуваті життя стражденному, хто б ВІН НЕ був? друг чи недруг, правий або вінуватій, дитина чи дорослий, а життя лікаря залиша такою ж, як и сьогодні? Важко, трівожної, героїчної и піднесеною.
А. Труссо, 1874 р.

Дитяча Інвалідність? одна з найгострішіх медико-СОЦІАЛЬНИХ проблем современного Суспільства. За Даними експертів ВООЗ [1, 2], кількість дітей ВІКОМ до 16 років З ОБМЕЖЕНОЮ жіттєвіх и СОЦІАЛЬНИХ функцій ставити около 10% населення земної Кулі, тоб больше 120 млн [1, 6].

Рівень інвалідності поряд з Показники дитячої смертності, захворюваності, фізічного розвітку та медико-демографічнімі процесами є базовим індікатором стану здоров'я дитячого населення, відображаючі рівень економічного и СОЦІАЛЬНОГО благополуччя країни.

Проблема дитячої інвалідності Почала формуватіся як Самостійна и багатопланова позбав в Останні роки, хочай статус дитини-інваліда Вперше БУВ введень в СРСР в 1979 году [3].

У багатьох странах Європи Термін інвалід НЕ вжівається. У термінології ВООЗ Прийнято Термін дезабільніе особини, тоб індівіді, Які мают ті чі Інше обмеження жіттєвіх функцій. Інваліди? це частина дезабільніх осіб з найбільш вираженими ОБМЕЖЕНОЮ [4]. У 1988 году булу Створена Міжнародна статистична база Даних учета дезабільніх осіб (Inernational Disabiliti Statistics Base). До неї увійшлі дані з 55 країн світу. Країни СНД своих Даних не подавали. З 1992 року показатели з окремим захворювань враховуються и розробляються окремо для дитячого та доросли населення. З цього годині отримай пошіреність Терміни діти-інваліди та дитяча Інвалідність [3, 5].

Нами спільно з організаційно-методичним відділом ОДКБ и МСЕК Дніпропетровської области проведено аналіз дитячої інвалідності та інвалідності з дитинства за 11 років (1997? 2007 рр ..? Табл. 1, 2).

Згідно з наказами МОЗ, Міністерства праці та соціальної політики України (№ 454/471/516) інвалідом візнається дитина до 16 років [6], а з січня 2005 р. (Лист МОЗ України от 01.03.2005 р.)? у віці до 18 років. Тому аналіз інвалідності дітей проводівся з урахуванням зазначеніх змін.

Кількість дітей-інвалідів (у віці до 16 років) зменшіть з 1997 по 2004 рр .. з 10 115 до 8736. Альо за цею Период зменшіть такоже и кількість дитячого населення? з 778 700 до 551 656 дітей (дефіціт 227044 дитини). Тому Інтенсивний Показник Загальної дитячої інвалідності збільшівся з 130,2 у 1997 году до 156,36 у 2004 году.

Темп приросту інвалідності за ЦІ 8 років Склаві 20,09% по области та 23,92% за Україні [1, 6].

На Кінець 2006 року в области налічувалося 11554 дитини-інваліда, что склалось 6,87% від загальноукраїнського сертифіката №. До кінця 2007 року Показник дитячої інвалідності досяг 192,0 на 10 000 дітей (+11,3% в порівнянні з 2005 р.). За цею Период дитяче населення зменшіть на 45 121 дитини (? 7,1%), а кількість дітей-інвалідів збільшілася на 374 (+3,4%). Частково це может буті пояснено и поліпшенням якості ранньої діагностікі.

Причини, что формують дитячу Інвалідність, докорінно відрізняліся від таких у доросли населення. Сучасний рівень розвітку медицини дозволяє Зберегти життя Глибока недоношеним, травмованім в пологах дітям и дітям з вродженими вадамі розвітку, Які Згідно и стають головним контингентом, что формує дитячу Інвалідність. За Даними багатофакторного АНАЛІЗУ, провіднімі причинами, визначальності Інвалідність в дітінстві, з'явилися тяжкість патології, характер перебігу захворювання, відсутність медичної реабілітації та Ранній вік ВИНИКНЕННЯ хвороби [4].

У структурі причин інвалідності дитячого населення у 2004 году (табл. 3) лідіруючі позіції продовжувалі займатись хвороби нервової системи, вроджені аномалії, псіхічні розладі. Дитячий церебральний параліч в структурі хвороб нервової системи Склаві 59,6%.

За 8 років (по 2004 рік включно) відзначався ПРИРІСТ дитячої інвалідності по лейкозам, вродженості аномаліям, хворобам сечостатевої системи, муковисцидозу, хвороб кістково-м'язової системи та сполучної тканини, Цукрове діабету, псіхічніх розладів, новоутворенням, хвороб шлунково-кишково тракту, органів дихання, нервової системи, бронхіальній астмі.

У віковій структурі інвалідності до 2006 року больше 75% склалось діти від 7 до 18 років, что пов'язано Із ЗРОСТАННЯ хронічніх захворювань у Период навчання в школі.

У 2006 году Визначи ПРИРІСТ дітей-інвалідів (табл. 4) з туберкульозу та глухоти. У 2007 году порівняно з Попередніми рокамі збільшілася кількість дітей-інвалідів з порушеннях слуху, туберкульозом, хворобою органів травлення (в основному виразково хвороби), вродженими аномаліямі (Зі значний частко вроджених вад серця). Питома вага дітей з лейкозами, Цукровий діабет, ДЦП, муковісцидоз, хвороба органів кровообігу, хвороби кістково-м'язової системи в структурі дитячої інвалідності за 2007 рік нижчих в порівнянні з 2005 роком, альо Трохи Вище попередня року.

В России Перші місця в інвалідності дітей такоже належати хворобам нервової системи та органів чуття, потім слідують псіхічні розладі та вроджені аномалії розвітку [7, 8].

У США найбільш частими причинами інвалідності є розладі псіхікі (включаючі затримки псіхічного розвітку) i нервової системи, бронхіальна астма, хвороби опорно-рухового апарату и Порушення слуху та зору [4].

Ряд дослідніків такоже відзначають Збільшення Частки хронічної соматичної патології в структурі дитячої інвалідності [9? 12].

Хвороби органів кровообігу є основною патологією, что виробляти до інвалідності молодих людей працездатности віку [6, 13]. Згідно Зі статистикою Європейського конгресу кардіологів у Мюнхені (2004 р.), Смертність від хвороб органів кровообігу в Україні у Загальній структурі склалось 62,2% и перебувала на первом місці среди країн Європи. Тому діагностика та профілактика серцево-судинно захворювань у дітей и підлітків? одна з найактуальнішіх медичних проблем в педіатрії.

У табл. 5 представлені дані про пошіреності та захворюваності дітей Хвороби кровообігу.

У Російській Федерации показатели пошіреності хвороб органів кровообігу та кістково-м'язової системи такоже збільшіліся в порівнянні з 2000 роком на 18 и 12% відповідно [11].

Збільшується щорічно и число дітей-інвалідів з порушеннях слуху. У Україні налічується около 19 тис.. дітей з порушеннях слуху, з них 10%? в Дніпропетровській области [6]. Однак окрім поразка органу слуху, Яке передусім Визначи Інвалідність у дітей, в патологічній процес залучені Інші органи і системи, в основному серцево-судинна система (до 68%), включаючі Чинник ризику фатальних шлуночкових арітмій, что погіршує Якість життя дітей-інвалідів та віклікає необхідність ранньої діагностікі и профілактікі у них супутньої соматичної патології [14].

Первинна дитяча Інвалідність ПРОТЯГ 8 років (до 2004 року) мала тенденцію до ЗРОСТАННЯ на тлі Зменшення чісельності дитячого населення до 16 років (табл. 6).

У 2006 году (табл. 7) Інвалідність Вперше булу ВСТАНОВЛЕНО 19639 дітям України (до 18 років), у тому чіслі 1384? у Дніпропетровській области (7,04%).

У 2007 году, незважаючі на Зменшення первинної дитячої інвалідності в абсолютних числах (до 1364), Інтенсивний Показник у порівнянні з попереднім роком зріс до 23,0 за рахунок Зменшення чісельності дитячого населення.

Великою проблемою.Більше залішається первинна Інвалідність з дитинства, тоб Визнання інвалідами ОСІБ ВІКОМ старше 16 років (З 1.01.2005? Старше 18 років).

За Україну інвалідами з дитинства ВІКОМ старше 16 років (до 2005 року) візнаваліся щорічно прежде 19 тис.. ОСІБ? прежде 9% Загальної інвалідності населення.

Значне Зменшення інвалідів з дитинства в 2005 и 2006 рр .. (Табл. 8) пов'язана з тим, Що з 01.03.2005 р. (Лист МОЗ України) Огляд дітей проводили з 18-Річного віку, тоб в інваліди з дитинства НЕ увійшлі діти 16? 17 років.

Найбільш частими причинами Формування первинної інвалідності з дитинства в 2006 году були [15]:

? вроджені аномалії (26,7%);

? хвороби нервової системи (15,5%);

? псіхічні розладі (14%);

? травми (3,4%).

Через Поширення захворюваності на туберкульоз в дитячому віці щорічно збільшується як кількість дітей-інвалідів, так и Частка інвалідності з дитинства, вікліканої Цім захворюванням.

Зберігається факт тяжкості інвалідності з дитинства (І? ІІ групи)? табл. 9.

Високий рівень захворюваності та інвалідності среди дітей та підлітків свідчіть про необхідність взаємодії между службами охорони здоров'я, СОЦІАЛЬНОГО захисту, освіти, Громадському об'єднаннями та родиною.

У Україні Прийнято ряд державних и галузевих законодавчо документів, спрямованостей на профілактіку захворюваності та інвалідності у дітей, соціальний захист інвалідів та інвалідів з дитинства. Кінцевій результат реалізації ціх документів? Попередження и зниженя інвалідності среди дітей та підлітків.

Досвід тісної Співдружності педіатрів, педагогів, псіхологів и соціологів Продовжує накопічуватіся, альо Бажанов рівень галі не досягнутості.

У багатьох странах Європи відсутність штучних міжгалузевіх бар'єрів, что візначаються Жорсткий рамками спущеного з верху Штатний розклад, дозволило відпрацюваті методи і порядок взаємодії между психологами, соціологамі, педагогами и медиками.

Підвищення роли держави, создания розвіненої мережі установ з охорони материнства и дитинства, Розвиток медико-генетичної служби, інтеграція з усією службою охорони здоров'я та управлінськімі органами на регіональному Рівні, Вдосконалення підготовкі кадрів, Посилення роли Сім'ї та відповідальності шкірного члена Суспільства за свое здоров'я, Ставлення до здоров'ю як до головного надбання? необхідні умови для Зменшення негативних тенденцій у здоров'ї жінок и дітей, Які зможуть поліпшіті Якість потомства в третьому тісячолітті.

www.mif-ua.com

Читати ще

Если Вам есть что сказать, оставьте комментарий!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтверждения


Внимание, комментарии чистятся от ссылок!


Copyright © 2011- 2019 vidnovlennya-zoru.com (0.6168 сек.)